Do 28 lutego składamy roczny raport o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza w bazie KOBiZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami).

Do 15 marca składamy  roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami  do urzędu marszałkowskiego za pośrednictwem bazy BDO.  

Zamów EkoUsługę

Rozpocznij

Pomoc Eksperta

Uzyskaj pomoc

Baza Wiedzy

Zobacz więcej