Kompleksowe doradztwo w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii.

ANALIZA LOKALIZACYJNA

przy doborze miejsca inwestycji ważne jest przeanalizowanie różnych aspektów warunkujących możliwość realizacji przedsięwzięcia

tj. nasłonecznienie, wietrzność, warunki przyrodnicze terenu, w tym obecność form ochrony przyrody, możliwość podłączenia do sieci energetycznej.

ANALIZA EKONOMICZNA

dobór i dopasowanie najkorzystniejszych rozwiązań, w tym technologii i mocy instalacji w celu określenia mocy i ilości wyprodukowanej energii, czyli projekt koncepcyjny inwestycji

 • Szacunek nakładów inwestycyjnych i kosztów związanych z eksploatacją inwestycji
 • Biznes plan inwestycji wraz z analizą finansową
 • analiza możliwości finansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych – wniosek aplikacyjny, koordynacja realizacji dofinansowania

DOKUMENTACJA ADMINISTRACYJNA

w zależności od wielkości i skali planowanego przedsięwzięcia mogą być wymagane:

 • uzyskanie decyzji środowiskowej
 • uzyskanie warunków zabudowy
 • uzyskanie wyrysu i wypisu z MPZP
 • zgłoszenie przyłączenia instalacji do sieci (dla mikroinstalacji)

ETAP PROJEKTOWY

 • Opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji
 • Projekt budowlany wraz z kosztorysem
 • uzyskanie pozwolenia na budowę
 • uzyskanie warunków przyłączenia do sieci (dla SN)


ETAP WYKONAWCZY

 • projekt konstrukcyjny
 • projekt elektryczny
 • kosztorysy inwestorskie, przedmiaru i specyfiki technicznej