22 stycznia 2015 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, która to przesuwa termin obowiązywania decyzji w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów do 23 stycznia 2016 r.

Tym samym przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w zakresie zbierania czy odzysku odpadów mają jeszcze rok na uregulowanie sytuacji prawnej w zakresie ważności decyzji.

Treść ustawy zmieniającej do pobrania Dz. U. z 2015 r. poz. 122.