23 listopada weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. 2016, poz. 1877).
Rozporządzenie to uruchamia ponownie zawieszoną od 9 września bazę KOBIZE, ze względu na nieaktualne wcześniejsze rozporządzenie.

Nowe Rozporządzenie przede wszystkim ma za zadanie ułatwić podmiotom rejestrację i raportowanie do KOBiZE.

- przy rejestracji nowego konta nie ma konieczności załączania kopi z KRS i CEIDG o ile aktualne dane firmy są dostępne w tych rejestrach,
- wniosek o założenie konta można już składać elektronicznie za pośrednictwem ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
- zmienił się „formularz” wprowadzania danych, co ma na celu uproszczenie raportowania,
- nowe rozporządzenie określa, iż obowiązek raportowania do bazy KOBIZE dotyczy każdego podmiotu korzystającego ze środowiska, nawet tych posiadających jeden samochód!,
- zrezygnowano z osobnego wnioskowania o założenie konta dla zakładów, gdy np. firma posiada trzy zakłady produkcyjne w różnych regionach Polski. Zgodnie z nowym rozporządzeniem wszystkie dane dotyczące trzech zakładów będą wprowadzane przez jedno konto firmowe. Nie jak dotychczas z trzech różnych kont.
- będzie możliwe dodanie zapytań o np. pozwolenia zintegrowane, na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, czy o odstępstwa od dopuszczalnych wielkości emisji.

Konta już założone w KOBIZE przez okres 21 dni będą jeszcze nieaktywne, ze względu na prowadzone prace organizacyjne. Po tym czasie użytkownicy uzyskają pełny dostęp do danych. A już w lutym czeka nas kolejne raportowanie ;)

Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1877/1