W sierpniu została opublikowana uchwała w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022. 

Jest to kontynuacja wcześniejszego planu z roku 2014 wraz z nowymi zadaniami i celami na najbliższe 6 lat.

Najnowszy plan zawiera między innymi analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami, w której podano  przyczyny powstawania „dzikich‘’ wysypisk śmieci oraz zdiagnozowano problem niewystarczającego udziału odpadów selektywnie zebranych u źródła, co z kolei skutkuje zbyt małym recyklingiem. Podkreślono również wciąż niską świadomość społeczeństwa na temat prawidłowego gospodarowania odpadami.

W nowym planie cele i kierunki działań na najbliższe lata zakładają m.in., że do 2020 50 % odpadów komunalnych ma być poddawane recyklingowi.

Obecny Krajowy plan gospodarki odpadami umożliwi  aktualizację wojewódzkich planów, które muszą być zgodne z krajowym oraz pozwoli na pozyskanie i wydatkowanie środków przeznaczonych na  gospodarkę odpadami w kwocie ok. 1,163 mld euro.

Uchwała jest dostępna na stronie Monitora Polskiego