W związku z potrzebami samorządów na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku od 9 lutego trwa nabór na studia podyplomowe: ZARZĄDZANIE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Głównym celem studiów podyplomowych: ZARZĄDZANIE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jest przygotowanie kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego różnych szczebli oraz liderów lokalnych do skutecznego, sprawnego i profesjonalnego zarządzania nakierowanego na intensyfikację rozwoju lokalnego i regionalnego poprzez nabycie wiedzy i wykształcenie odpowiednich umiejętności menedżerskich.

Studia umożliwiają nabycie wiedzy w zakresie trzech bloków tematycznych, tj.:

- bloku kształcenia ogólnego w zakresie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego (polityka gospodarcza i regionalna, organizacja ucząca się, systemy informatyczne w jednostce samorządu terytorialnego, podstawy finansów publicznych, zamówienia publiczne),

- blok kształcenia merytorycznego w zakresie zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego (zarządzanie regionalne i lokalne, zarządzanie organizacją publiczną, zarządzanie kadrami, zarządzanie środowiskowe w jednostkach samorządu terytorialnego, zarządzanie funduszami europejskimi, zarządzanie projektami),

- blok specjalizacyjny (strategie rozwoju regionalnego i lokalnego, prognozowanie procesów gospodarczych w jednostkach samorządu terytorialnego, budżetowanie, kontrola i audyt wewnętrzny, wieloletnia prognoza finansowa, podatki i opłaty lokalne, projekty i przedsięwzięcia środowiskowe- nowe unormowania w sprawie  utrzymania czystości i porządku w gminach, zagospodarowanie i planowanie przestrzenne, gospodarowanie mieniem komunalnym, public relations, przywództwo w samorządzie).

 

Zasady kwalifikacji

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania przewidzianego limitu miejsc. Rejestracja odbywana się za pośrednictwem IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów). Warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji jest dostarczenie kompletnych wymaganych dokumentów.

Dane kontaktowe:

Arkadiusz Niedźwiecki (kierownik studiów podyplomowych ZwJST)

85 745 77 21

kom. 502 182 814

 

W imieniu Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB zachęcamy do skorzystania z przygotowanej oferty studiów podyplomowych.

Wyższe kompetencje - to szansa na wyższe zarobki i stabilność zatrudnienia.

dowiedziedź się więcej