Na stronie Krajowej Bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji pojawił się Poradnik dotyczący sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej Bazy za rok 2014.

Najważniejsza zmiana dotyczy Podmiotów eksploatujących wyłącznie niestacjonarne urzadzenia techniczne, w tym środki transportu.

Podmioty te,  sporządzając raport za rok 2014 muszą zaznaczyć check-box "Działalność Podmiotu powoduje emisję do powietrza tylko i wyłącznie z ekploatacji urządzeń (w tym środków transportu)".

Zaznaczenie tego pola ograniczy zakres dancyh wprowadzanych w raporcie do dwóch zakładek:

  • emisja z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych,
  • emisje z innych urządzeń

Przypominamy, iż raport do bazy KOBiZE należy złożyć do 28 lutego.

Przejdź na stronę KOBiZE link