Przypominamy przedsiębiorcom o obowiązku raportowania o emisjach gazów cieplarnianych do bazy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania emisjami (KOBiZE), który upływa 28 lutego 2015 r.

Kto jest zobowiązany do raportowania do bazy KOBiZE?

  1. Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) – czyli osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą,

  2. Osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

  3. Jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

  4. Osoby fizyczne niebędące podmiotem, o którym mowa w podpunkcie 1, korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Podkreślamy, iż nawet przedsiębiorca eksploatujący małą kotłownię na potrzeby ogrzewania czy też wykorzystujący samochód służbowy jest zobowiązany do wykonywania raportów do bazy KOBiZE.

Jak wypełnić obowiązek?

Podmiot zobowiązany do raportowania do bazy KOBiZE musi zarejestrować się w Krajowej Bazie poprzez stronę https://krajowabaza.kobize.pl/index.php/person/register. 

Po rejestracji uzyska login i hasło i poprzez dostęp do elektroniczego konta możliwe będzie złożenie raportu rocznego.

Oczekiwanie na dane dostępowe do konta trwa ok. 2-3 tygodnie.

 

Zapraszamy po więcej informacji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.