Już od 19 września można składać wnioski na termomodernizację budynków mieszkalnych w całym kraju w ramach programu Czyste Powietrze. Wnioski składa się do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o dofinansowanie.

 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW:
od 19.09.2018 r. nabór ciągły

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE:
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

 • Wymiana starych źródeł ciepła oraz zakup i montaż nowych
 • Docieplenie przegród budynku
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • Instalacja odnawialnych źródeł energii kolektory słoneczne i instalacji fotowoltaiczna (w formie pożyczki)
 • Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

WARUNKI DOFINANSOWANIA:

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi 7 tys. zł;
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, od których liczona jest wysokość dotacji wynosi 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki.
 • Oprocentowanie zmienne pożyczki – oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi WIBOR 12M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2% rocznie, przy czym ustalenie wysokości oprocentowania następuje w cyklu rocznym.
 • Planowany okres spłaty pożyczki: do 180 miesięcy
 • Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: do 12 miesięcy po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.
 • Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.

INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA
Liczona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę̨ w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Może wynieść od 30% przy dochodzie powyżej 1600 zł, do 90% przy dochodzie na jedną osobę do 600 miesięcznie.

Wykonujemy audyty energetyczne oraz pomagamy w wypełnianiu wniosków.

Zapraszamy do współpracy z naszą firmą.