Od 15 marca 2017 można składać wnioski o dofinansowanie w konkursie ogłoszonym przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego „Granty na badania i innowacje”.

Granty przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego. Przedsiębiorca może uzyskać więcej niż jeden grant, z tym że wartość jednego grantu nie może być większa niż 100 tyś zł. Całkowity poziom dofinansowania wynosi od 70% do nawet do 85% kwalifikowalnych wydatków.

Przyznawane granty mają przyczynić się do zwiększenia rynkowej konkurencyjności przedsiębiorstwa – podnieść poziom sprzedaży, zysku lub zatrudnienia. Przedsiębiorcy mogą przeznaczyć grant m.in. - na audyt technologiczny, zakup usług badawczych, nabycie licencji, sfinansowanie wydatków związanych z przejściem procedury ochrony patentowej oraz nabywanie praw do wyników B+R.

Więcej szczegółowych informacji na stronie  www.grantynainnowacje.pl