Od 25 lipca  do 23 sierpnia 2016 roku roku planowany jest nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Z dofinansowania mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na projekty poświęcone  wdrażaniu  innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych wyłącznie w sektorze produkcyjnym. Wnioski  składać  mogą zarówno przedsiębiorcy, którzy chcą rozbudować  lub zmienić proces produkcyjny w swoich zakładach, aby wprowadzić na rynek nowe produkty, jak też ci przedsiębiorcy którzy chcą dokonac inwestycji w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.

Maksymalne dofinansowanie dla mikro i małych przedsiębiorstw - do 70% wydatków kwalifikowalnych, natomiast dla średnich przedsiębiorstw - do 60% wydatków kwalifikowalnych. 

Więcej informacji na stronie: tutaj