Startuje „MALUCH" – edycja 2016

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs na dofinansowanie żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów. Na program w 2016 roku przeznaczono 151 mln zł. Tegoroczna edycja MALUCH, ogłoszona wcześniej niż w poprzednich latach, składa się z 3 modułów.
Moduł 1 - O dotacje na utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lub zapewnienie ich funkcjonowania mogą starać się gminy. Przeznaczono na to 60 mln zł.
Moduł 2 - Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2015 r. z udziałem programu „MALUCH"; oraz zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece- przeznaczony dla podmiotów niegminnych. Na ten moduł zarezerwowano jest 80 mln zł.
Moduł 3 - utworzenie w 2016 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych. Moduł 3 skierowany jest dla uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów. Do rozdysponowania jest 11 mln zł. Więcej informacji na stronie: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch/rok-2016/