Od roku 2013 r. sprawozdania w zakresie korzystania ze środowiska należy składać do Urzędu Marszałkowskiego do 31 marca za poprzedni rok sprawozdawczy.

Opłaty nie trzeba wnosić w przypadku, gdy naliczona opłata (w skali roku) nie przekracza 800 zł, nie zwalnia to jednak z obowiązku złożenia sprawozdania.