Biznes i fundusze

Badania i rozwój

 

 • obsługa projektów badawczo-rozwojowych w połączeniu ze ścisłą współpracą z ośrodkami naukowymi
 • opracowanie strategii Badań i Rozwoju (B+R) oraz nowych produktów i usług , m.in. poprzez
  • opracowanie optymalnego modelu biznesowego funkcji B+R;
  • analiza pozyskania źródeł finansowania dla realizacji inwestycji;
  • wybór strategii komercjalizacji rozwiązań
  • opracowanie zasad oraz koordynacji współpracy z partnerami biznesowymi i naukowymi (budowanie eksperckich relacji handlowych)
 • opracowanie systemu i narzędzi pomiaru wyników, w tym wyspecjalizowane oraz dedykowane badania rynku

 

Do góry