Ważne komunikaty

Poprzedni Następny

Zapraszamy na szkolenie Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie

Szkolenie odbędzie się 6-7 października w Augustowie w godz. od 9-16 i obejmuje 14 godzin zajęć prowadzonych w c...

Czytaj więcej

Określ potrzeby środowiskowe Twojej Firmy

Zapraszamy do wypełnienia ankiety mającej pomóc przedsiębiorcom określić ich obowiązki środowiskowe. ...

Czytaj więcej

Dotacje unijne dla przedsiębiorstw w latach 2014 - 2020

Zapraszamy do zapoznania się z głównymi założeniami dotacyjnymi dla przedsiębiorstw na lata 2014-2020 z Regional...

Czytaj więcej

Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
Poprzedni Następny

Modernizacja stacji demontażu pojazdów

20-09-2016

Chcielibyśmy poinformować Państwa, iż od 16 sierpnia do 20 grudnia 2016 roku twa nabór wniosków o dofinansowanie działań skierowanych na modernizację stacji demontażu pojazdów w ramach programu priorytetowego "Racjonalna gospodarka...

Czytaj więcej

Dotacje na działanie mające na celu wspi…

02-09-2016

Pragniemy poinformować, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca ogłosiła konkurs w ramach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura...

Czytaj więcej

Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczo…

22-08-2016

Zarząd Województwa Podlaskiego jako instytucja zarządzająca RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinasowanie projektów w ramach: Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie...

Czytaj więcej

Zapraszamy na szkolenie

08-07-2016

EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o zaprasza na szkolenie pt.:"Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie"   Szkolenie odbędzie się 6-7 października w Augustowie w godz. od  9.00  do 16.00.  Szczególną uwagę zwrócimy...

Czytaj więcej

Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w pr…

23-06-2016

Od 25 lipca  do 23 sierpnia 2016 roku roku planowany jest nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i...

Czytaj więcej

OZE - Prosument

22-06-2016

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku został ogłoszony nabór wniosków w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2c) Prosument –...

Czytaj więcej

Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i …

17-06-2016

Od 20 czerwca 2016 roku 8 Lokalnych Grup Działania z podlaskiego może składać wnioski o dofinansowanie projektu na wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji w ramach : Osi Priorytetowej IX ROZWÓJ...

Czytaj więcej

Nabór wniosków - Zapewnienie równego dos…

14-06-2016

Pragniemy poinformować, iż Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja...

Czytaj więcej

Ogłoszony konkurs - Wdrażanie innowacji …

14-06-2016

Szanowni Państwo, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. O dofinansowanie...

Czytaj więcej

Prawo

  • 1
  • 2
  • 3
Poprzedni Następny

Szykują się zmiany w sprawozdawczości środowiskowej dla przedsiębiorców

12-07-2016

Po raz pierwszy pojawiają się poważne zapowiedzi o przeniesieniu opłat za korzystanie ze środowiska do bazy KOBIZE! Rządowe Centrum Legislacyjne podało projekt zmian ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy...

Czytaj więcej

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE

29-06-2016

27 czerwca 2016 roku Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Prace nad nową ustawą trwały wyjątkowo szybko - od pierwszego czytania w Sejmie nie minęły dwa miesiące. Nowa ustawa...

Czytaj więcej

Sejm przyjął nowelizacje ustawy o OZE

15-06-2016

10 czerwca 2016 roku większością głosów Sejm przyjął nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. W nowej ustawie znajdują się między innymi  zmiany dotyczące systemu aukcyjnego wsparcia OZE, oraz zmienione  przepisy...

Czytaj więcej

Ważne zmiany w sprawozdawczości do KOBiZE

06-06-2016

        Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy...

Czytaj więcej

Projekt nowelizacji ustawy o OZE

12-05-2016

10 maja 2016 r skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jak można przeczytać na stronie internetowej Sejmu projekt dotyczy "wprowadzenia przejrzystych zasad w...

Czytaj więcej

Opłata produktowa dla zużytych baterii i akumulatorów przenośnych

22-04-2016

Dnia 5 kwietnia 2016 r. do opiniowania skierowano projekt rozporządzenia w sprawie opłaty produktowej mający zastąpić obowiązujące obecnie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki...

Czytaj więcej

RAPORT O BEZPIECZEŃSTWIE ZAKŁADU O DUŻYM RYZYKU

14-04-2016

22 marca 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju z dn. 23 lutego 2016 r. w sprawie raportu o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. (Dz.U. z...

Czytaj więcej

Nowy projekt ustawy o efektywności energetycznej.

02-03-2016

W lutym b.r. Rada Ministrów przyjęła nowy projekt ustawy o efektywności energetycznej. Obecnie obowiązująca ustawa wygasa z końcem 2016 r. Unijna dyrektywa zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie do długoterminowych strategii, których skutkiem...

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie w sprawie listy odpadów, które osoby fizyczne mogą poddawać odzyskowi

24-01-2016

20 stycznia zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na...

Czytaj więcej
Do góry