Ważne komunikaty

Poprzedni Następny

Określ potrzeby środowiskowe Twojej Firmy

Zapraszamy do wypełnienia ankiety mającej pomóc przedsiębiorcom określić ich obowiązki środowiskowe. ...

Czytaj więcej

Dotacje unijne dla przedsiębiorstw w latach 2014 - 2020

Zapraszamy do zapoznania się z głównymi założeniami dotacyjnymi dla przedsiębiorstw na lata 2014-2020 z Regional...

Czytaj więcej

Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
Poprzedni Następny

Przypominamy o zbliżających się terminac…

16-01-2017

Przypominamy o obowiązku raportowania do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami) do dnia 28 lutego 2017 r. Obowiązek ten dotyczy każdego podmiotu korzystającego ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów...

Czytaj więcej

Zapraszamy na szkolenie: Opłaty za korzy…

02-01-2017

EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie pt.:"Ochrona środowiska w praktyce. Opłaty za korzystanie ze środowiska"  Szkolenie odbędzie się w godzinach 9.00- 16.00, 3 lutego...

Czytaj więcej

Będzie można uzyskać dofinansowanie na k…

25-10-2016

Od 22 listopada 2016 będzie można składać wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w...

Czytaj więcej

Dofinansowanie działań na modernizację s…

20-09-2016

Chcielibyśmy poinformować Państwa, iż od 16 sierpnia do 20 grudnia 2016 roku twa nabór wniosków o dofinansowanie działań skierowanych na modernizację stacji demontażu pojazdów w ramach programu priorytetowego "Racjonalna gospodarka...

Czytaj więcej

Dotacje na działanie mające na celu wspi…

02-09-2016

Pragniemy poinformować, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca ogłosiła konkurs w ramach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura...

Czytaj więcej

Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczo…

22-08-2016

Zarząd Województwa Podlaskiego jako instytucja zarządzająca RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinasowanie projektów w ramach: Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie...

Czytaj więcej

Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w pr…

23-06-2016

Od 25 lipca  do 23 sierpnia 2016 roku roku planowany jest nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i...

Czytaj więcej

OZE - Prosument

22-06-2016

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku został wznowiony nabór wniosków w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2c) Prosument –...

Czytaj więcej

Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i …

17-06-2016

Od 20 czerwca 2016 roku 8 Lokalnych Grup Działania z podlaskiego może składać wnioski o dofinansowanie projektu na wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji w ramach : Osi Priorytetowej IX ROZWÓJ...

Czytaj więcej

Prawo

  • 1
  • 2
  • 3
Poprzedni Następny

Nowe Rozporządzenie dotyczące Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

24-11-2016

23 listopada weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o...

Czytaj więcej

Szczegółowe wymagania dla transportu odpadów

26-10-2016

Po ponad 2 latach prac nad projektem 24 października opublikowano w Dzienniku Ustaw RP Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Rozporządzenie to...

Czytaj więcej

Do 1 października 2017 r. pierwszy audyt energetyczny w dużym przedsiębiorstwie

26-10-2016

Zgodnie z nową ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. , która weszła w życie z dniem 1 października 2016 r. duże przedsiębiorstwa są zobowiazane do przeprowadzenia...

Czytaj więcej

Zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania…

13-10-2016

Z dniem 1 stycznia 2017 r. zacznie obowiązywać  zmieniona ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...

Czytaj więcej

Krajowy plan gospodarki odpadami 2022

06-10-2016

W sierpniu została opublikowana uchwała w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022.  Jest to kontynuacja wcześniejszego planu z roku 2014 wraz z nowymi zadaniami i celami na najbliższe 6 lat. Najnowszy plan...

Czytaj więcej

Szykują się zmiany w sprawozdawczości środowiskowej dla przedsiębiorców

12-07-2016

Po raz pierwszy pojawiają się poważne zapowiedzi o przeniesieniu opłat za korzystanie ze środowiska do bazy KOBIZE! Rządowe Centrum Legislacyjne podało projekt zmian ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy...

Czytaj więcej

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE

29-06-2016

27 czerwca 2016 roku Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Prace nad nową ustawą trwały wyjątkowo szybko - od pierwszego czytania w Sejmie nie minęły dwa miesiące. Nowa ustawa...

Czytaj więcej

Sejm przyjął nowelizacje ustawy o OZE

15-06-2016

10 czerwca 2016 roku większością głosów Sejm przyjął nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. W nowej ustawie znajdują się między innymi  zmiany dotyczące systemu aukcyjnego wsparcia OZE, oraz zmienione  przepisy...

Czytaj więcej

Ważne zmiany w sprawozdawczości do KOBiZE

06-06-2016

        Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy...

Czytaj więcej
Do góry