Quick flash to our customers: buy cialis uk online with no prescription if you need generic cialis and get fast delivery to uk.

Ważne komunikaty

Poprzedni Następny

Określ potrzeby środowiskowe Twojej Firmy

Zapraszamy do wypełnienia ankiety mającej pomóc przedsiębiorcom określić ich obowiązki środowiskowe. ...

Czytaj więcej

Dotacje unijne dla przedsiębiorstw w latach 2014 - 2020

Zapraszamy do zapoznania się z głównymi założeniami dotacyjnymi dla przedsiębiorstw na lata 2014-2020 z Regional...

Czytaj więcej

Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
Poprzedni Następny

Wspieranie efektywności energetycznej w …

13-04-2017

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach. Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Z...

Czytaj więcej

Granty na badania i innowacje

23-03-2017

Od 15 marca 2017 można składać wnioski o dofinansowanie w konkursie ogłoszonym przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego „Granty na badania i innowacje”. Granty przeznaczone są dla mikro, małych i średnich...

Czytaj więcej

Dofinansowanie OZE - Podlaskie

01-03-2017

Od 3 marca do 14 kwietnia 2017 można składać wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś Priorytetowa V. Gospodarka...

Czytaj więcej

Przypominamy o zbliżających się terminac…

16-01-2017

Przypominamy o obowiązku raportowania do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami) do dnia 28 lutego 2017 r. Obowiązek ten dotyczy każdego podmiotu korzystającego ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów...

Czytaj więcej

Będzie można uzyskać dofinansowanie na k…

25-10-2016

Od 22 listopada 2016 będzie można składać wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w...

Czytaj więcej

Dofinansowanie działań na modernizację s…

20-09-2016

Chcielibyśmy poinformować Państwa, iż od 16 sierpnia do 20 grudnia 2016 roku twa nabór wniosków o dofinansowanie działań skierowanych na modernizację stacji demontażu pojazdów w ramach programu priorytetowego "Racjonalna gospodarka...

Czytaj więcej

Dotacje na działanie mające na celu wspi…

02-09-2016

Pragniemy poinformować, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca ogłosiła konkurs w ramach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura...

Czytaj więcej

Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczo…

22-08-2016

Zarząd Województwa Podlaskiego jako instytucja zarządzająca RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinasowanie projektów w ramach: Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie...

Czytaj więcej

Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w pr…

23-06-2016

Od 25 lipca  do 23 sierpnia 2016 roku roku planowany jest nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i...

Czytaj więcej

Prawo

  • 1
  • 2
  • 3
Poprzedni Następny

Nowe zasady segregowania odpadów

30-01-2017

Od 1 lipca 2017 wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Środowiska dotyczące szczegółowego sposobu segregacji odpadów komunalnych, tym razem już ujednoliconego dla całego kraju. To znaczy, że  do nowych zasad...

Czytaj więcej

Nowe Rozporządzenie dotyczące Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

24-11-2016

23 listopada weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o...

Czytaj więcej

Szczegółowe wymagania dla transportu odpadów

26-10-2016

Po ponad 2 latach prac nad projektem 24 października opublikowano w Dzienniku Ustaw RP Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Rozporządzenie to...

Czytaj więcej

Do 1 października 2017 r. pierwszy audyt energetyczny w dużym przedsiębiorstwie

26-10-2016

Zgodnie z nową ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. , która weszła w życie z dniem 1 października 2016 r. duże przedsiębiorstwa są zobowiazane do przeprowadzenia...

Czytaj więcej

Zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania…

13-10-2016

Z dniem 1 stycznia 2017 r. zacznie obowiązywać zmieniona ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...

Czytaj więcej

Krajowy plan gospodarki odpadami 2022

06-10-2016

W sierpniu została opublikowana uchwała w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022.  Jest to kontynuacja wcześniejszego planu z roku 2014 wraz z nowymi zadaniami i celami na najbliższe 6 lat. Najnowszy plan...

Czytaj więcej

Szykują się zmiany w sprawozdawczości środowiskowej dla przedsiębiorców

12-07-2016

Po raz pierwszy pojawiają się poważne zapowiedzi o przeniesieniu opłat za korzystanie ze środowiska do bazy KOBIZE! Rządowe Centrum Legislacyjne podało projekt zmian ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy...

Czytaj więcej

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE

29-06-2016

27 czerwca 2016 roku Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Prace nad nową ustawą trwały wyjątkowo szybko - od pierwszego czytania w Sejmie nie minęły dwa miesiące. Nowa ustawa...

Czytaj więcej

Sejm przyjął nowelizacje ustawy o OZE

15-06-2016

10 czerwca 2016 roku większością głosów Sejm przyjął nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. W nowej ustawie znajdują się między innymi  zmiany dotyczące systemu aukcyjnego wsparcia OZE, oraz zmienione  przepisy...

Czytaj więcej
Do góry