Ważne komunikaty

Poprzedni Następny

Określ potrzeby środowiskowe Twojej Firmy

Zapraszamy do wypełnienia ankiety mającej pomóc przedsiębiorcom określić ich obowiązki środowiskowe. ...

Czytaj więcej

Dotacje unijne dla przedsiębiorstw w latach 2014 - 2020

Zapraszamy do zapoznania się z głównymi założeniami dotacyjnymi dla przedsiębiorstw na lata 2014-2020 z Regional...

Czytaj więcej

Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
Poprzedni Następny

Skorzystaj z okazji jakie dają dotacje n…

23-05-2016

Informujemy, iż  od 30 maja można składać wnioski na działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Na co można otrzymać dofinansowanie? Dofinansowanie można otrzymać na inwestycje...

Czytaj więcej

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie …

27-04-2016

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że nasi eksperci znaleźli się w gronie prelegentów w organizowanych przez Dziennik "Rzeczpospolita" warsztatach pt. "Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie"

Czytaj więcej

Jakie obowiązki środowiskowe ma Twoja fi…

27-04-2016

Zapraszamy do wypełnienia ankiety potrzeb środowiskowych przedsiębiorcy   Ankieta ma na celu określenie jakie obowiązki, wynikające z przepisów prawa ochrony środowiska, może mieć Państwa firma. Po wypełnieniu ankiety w ciągu 3 dni...

Czytaj więcej

Gospodarka o obiegu zamkniętym

20-04-2016

Ministerstwo Środowiska przygotowuje się do wdrożenia pakietu Gospodarka o Obiegu Zamkniętym ( Circular Economy Package - CEP), który opracowuje Komisja Europejska. Główne założenia pakietu to wzrost poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych do...

Czytaj więcej

PRZEDSIĘBIORCA Z KLIMATEM

18-03-2016

19 kwietnia 2016 o godz. 9.00 w Zambrowie odbędzie się konferencja „PRZEDSIĘBIORCA Z KLIMATEM" organizowana przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Konferencja skierowana jest do przedsiębiorców, władz lokalnych, organizacji i...

Czytaj więcej

Nowy obowiązek, o którym wie niewiele fi…

11-02-2016

W styczniu rząd przyjął rozporządzenie wykonawcze do ustawy f-gazowej ( o substancjach zubożających warstwę ozonową - w skrócie SZWO oraz o niektórych fluorywanych gazach cieplarnianych). Do tej pory jedynie Polska...

Czytaj więcej

Od 15 lutego do 20 maja rusza program BO…

11-02-2016

BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii, to program priorytetowy, którego celem jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Terminy i sposób składania...

Czytaj więcej

Raport do KOBIZE do 29 lutego

08-02-2016

Przypominamy, iż do dnia 29 lutego 2016 r. przypada termin składania sprawozdań do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami).  Obowiązek sporządzania raportu do KOBiZE dotyczy każdego podmiotu korzystającego ze...

Czytaj więcej

Naliczanie opłat za środowisko

11-01-2016

Oferujemy usługę: Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska. Kto ma obowiązek składania opłat za środowisko? przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą korzystający ze środowiska, jednostki organizacyjne – urzędy, szkoły, stowarzyszenia Opłaty wnosi się m.in. za: wprowadzanie gazów i...

Czytaj więcej

Prawo

  • 1
  • 2
  • 3
Poprzedni Następny

Projekt nowelizacji ustawy o OZE

12-05-2016

10 maja 2016 r skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jak można przeczytać na stronie internetowej Sejmu projekt dotyczy "wprowadzenia przejrzystych zasad w...

Czytaj więcej

Opłata produktowa dla zużytych baterii i akumulatorów przenośnych

22-04-2016

Dnia 5 kwietnia 2016 r. do opiniowania skierowano projekt rozporządzenia w sprawie opłaty produktowej mający zastąpić obowiązujące obecnie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki...

Czytaj więcej

RAPORT O BEZPIECZEŃSTWIE ZAKŁADU O DUŻYM RYZYKU

14-04-2016

22 marca 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju z dn. 23 lutego 2016 r. w sprawie raportu o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. (Dz.U. z...

Czytaj więcej

Nowy projekt ustawy o efektywności energetycznej.

02-03-2016

W lutym b.r. Rada Ministrów przyjęła nowy projekt ustawy o efektywności energetycznej. Obecnie obowiązująca ustawa wygasa z końcem 2016 r. Unijna dyrektywa zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie do długoterminowych strategii, których skutkiem...

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie w sprawie listy odpadów, które osoby fizyczne mogą poddawać odzyskowi

24-01-2016

20 stycznia zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na...

Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o OZE podpisana przez Prezydenta

04-01-2016

Prezydent RP 30 grudnia 2015 r. podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawę – Prawo energetyczne. Odroczy ona na 6 miesięcy wejście w życie przepisów rozdziału 4 dotyczącego...

Czytaj więcej

Nowe procedury środowiskowe i Ustawa z dnia 9 października 2015

07-12-2015

 23 listopada 2015 opublikowana została Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o...

Czytaj więcej

Sejm zmienił ustawę dot. dłuższych ważności decyzji środowiskowych

13-09-2015

Dłuższa ważność decyzji środowiskowych oraz dłuższe konsultacje społeczne przy inwestycjach, dla których prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko - zakłada nowelizacja ustawy udostępnianiu informacji o środowisku, którą w piątek uchwalił...

Czytaj więcej

Nowe Prawo ochrony środowiska

22-08-2015

Posłowie przyjęli w środę nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska (tzw. ustawę antysmogową). Wprowadzi ona rozwiązania, które pozwolą samorządom skuteczniej dbać o jakość powietrza.  Samorządy będą mogły m.in. za pomocą uchwały...

Czytaj więcej
Do góry