Temat szkolenia: Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV

Grupa docelowa szkolenia:

  • Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV i wykonujących prace w zakresie: obsługi, konserwacji, napraw i montażu. Uczestnik powinien posiadać doświadczenie przy pracy przy urządzeniach o napięciu powyżej 1 kV oraz aktualne świadectwo potwierdzające kwalifikacje E w zakresie obsługi, konserwacji, napraw, montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV.

Szczegóły szkolenia

Miejsce realizacji szkolenia:  Warszawa (centrum)

Sylwetka trenera: Zbigniew Skibko

Dr inż. Zbigniew Skibko jest specjalistą w dyscyplinie naukowej elektrotechnika, w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych. Od 2001 roku pracuje na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej, gdzie w 2008 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Jest autorem lub współautorem 65 publikacji w czasopismach branżowych. Laureat konkursu „Belfer roku 2012/2013” na Wydziale Elektrycznym PB. W 2017 roku został również laureatem nagrody VERBA DOCENT 2017 przyznawanej przez czasopismo Elektro.info. Jest promotorem blisko 100 prac dyplomowych (magisterskich oraz inżynierskich) z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji instalacji elektrycznych i sieci elektroenergetycznych oraz odnawialnych źródeł energii elektrycznej. Ponadto jest współautorem skryptu Laboratorium sieci elektroenergetycznych, oraz „Poradnika montera elektryka T. 3”.

Był koordynatorem i współprowadzącym 11 kursów dla kadry inżynieryjno-technicznej przedsiębiorstw działających na terenie województwa podlaskiego z zakresu projektowania oraz eksploatacji sieci i instalacji elektroenergetycznych w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ponadto był organizatorem i współprowadzącym 28 szkoleń otwartych w ramach działalności Związku Elektro-Wykonawców. Brał czynny udział w konferencjach oraz prowadził liczne prelekcje i szkolenia otwarte z zakresu szeroko rozumianej elektryki.

W cenę szkolenia wliczone są: Egzamin, materiały szkoleniowe, serwis kawowy i obiad.

Cena szkolenia jest ceną netto. Należy doliczyć VAT 23%.

Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia:

1) Dla przedsiębiorców i pracowników. Dofinansowanie do 80 % kosztów szkolenia z PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Z projektu mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (w tym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą) z terenu całej Polski. Lista instytucji zajmujących się dofinansowaniem znajduje się pod adresem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

2) Dla pracowników. Dofinansowanie do 100% kosztów szkolenia z KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).
Pracodawca planujący skorzystać z środków KFS musi złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę Pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.Środki z KFS przyznane Pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. Szczegółowe informacje można uzyskać w powiatowych urzędach pracy.

3) Dla osób bezrobotnych (wszystkich). Dla osób 50 + (zatrudnionych lub bezrobotnych powyżej 50 roku życia). Dofinansowanie do 100% kosztów szkolenia z Urzędu Pracy.
Osoba bezrobotna lub 50 + może zarejestrować się w urzędzie pracy (zgodnym z miejscem zameldowania) i złożyć wniosek o sfinansowanie szkolenia w trybie indywidualnym. Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowych Urzędach Pracy.


Zapisz się na szkolenie

Wybrane szkolenie:

Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV

  • Warszawa
  • 03-10-19
  • 1300 zł

Dane uczestnika

Dane do faktury

Wymagane podanie podstawy prawnej zwolnienia

Oświadczenia

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem szkoleń

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.Klauzula informacujna RODO.

Wyrażam zgodę na kontakty marketingowe, z wykorzystaniem podanych danych kontaktowych.

Wyrażam zgodę na otrzymanie informacji o nowej ofercie szkoleń.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Informujemy o prawie do wycofania zgody w każdym momencie – wystarczy przesłać wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Do chwili odwołania zgody, przetwarzamy Państwa dane w sposób legalny i zobowiązujemy się do poszanowania Państwa dóbr osobistych.