Temat szkolenia: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w świetle najnowszych zmian - grupa zaawanasowana

Grupa docelowa szkolenia:

  • Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego
  • Inwestorzy, biura projektowe
  • Biura doradcze w zakresie obowiązków środowiskowych
  • Instytucje pozyskujące środki zewnetrzne na realizację inwestycji

Szczegóły szkolenia

Miejsce realizacji szkolenia:  Warszawa (centrum)

Sylwetka trenera: Halina Brulińska

Ekspert w zakresie ocen oddziaływania na środowisko z wieloletnim doświadczeniem. Od 14 lat zajmuje się zawodowo tematyką ocen oddziaływania na środowisko, ochrony przyrody, gospodarką odpadami. Na co dzień pracownik samorządowy, odpowiadający za zagadnienia związane z ochroną środowiska. Doświadczenie zawodowe trenera obejmuje przede wszystkim etap weryfikacji dokumentacji środowiskowej (prognoza ooś, raport ooś, KIP) na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych.


Wieloletni trener szkoleń z zakresu prawa ochrony środowiska, posiadający doświadczenie w zakresie sporządzania strategicznych dokumentów z zakresu ochrony środowiska jak i raportów o oddziaływaniu na środowisko, kart informacyjnych przedsięwzięcia, wniosków o uzyskanie pozwoleń z zakresu gospodarki odpadami, operatów wodnoprawnych, audytów energetycznych. Jako wykwalifikowany trener prowadzi warsztaty i szkolenia poświęcone problematyce oceny oddziaływania na środowisko, ochrony przyrody i gospodarki odpadami.


Ukończyła Uniwersytet Warszawski Wydział geografii i nauk regionalnych, specjalizacja geografia fizyczna, studia podyplomowe z zakresu: budownictwa ekologicznego i energooszczędnego na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej; monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych, Instytut Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła kurs trenerski Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr.

W cenę szkolenia wliczone są: Certyfikat ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe, serwis kawowy i obiad.

Cena szkolenia jest ceną netto. Należy doliczyć VAT 23%.

Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia:

1) Dla przedsiębiorców i pracowników. Dofinansowanie do 80 % kosztów szkolenia z PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Z projektu mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (w tym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą) z terenu całej Polski. Lista instytucji zajmujących się dofinansowaniem znajduje się pod adresem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

2) Dla pracowników. Dofinansowanie do 100% kosztów szkolenia z KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).
Pracodawca planujący skorzystać z środków KFS musi złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę Pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.Środki z KFS przyznane Pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. Szczegółowe informacje można uzyskać w powiatowych urzędach pracy.

3) Dla osób bezrobotnych (wszystkich). Dla osób 50 + (zatrudnionych lub bezrobotnych powyżej 50 roku życia). Dofinansowanie do 100% kosztów szkolenia z Urzędu Pracy.
Osoba bezrobotna lub 50 + może zarejestrować się w urzędzie pracy (zgodnym z miejscem zameldowania) i złożyć wniosek o sfinansowanie szkolenia w trybie indywidualnym. Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowych Urzędach Pracy.


Zapisz się na szkolenie

Wybrane szkolenie:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w świetle najnowszych zmian - szkolenie grupa zaawanasowana

  • Warszawa
  • 18-10-19
  • 660 zł

Dane uczestnika

Dane do faktury

Wymagane podanie podstawy prawnej zwolnienia

Oświadczenia

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem szkoleń

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.Klauzula informacujna RODO.

Wyrażam zgodę na kontakty marketingowe, z wykorzystaniem podanych danych kontaktowych.

Wyrażam zgodę na otrzymanie informacji o nowej ofercie szkoleń.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Informujemy o prawie do wycofania zgody w każdym momencie – wystarczy przesłać wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Do chwili odwołania zgody, przetwarzamy Państwa dane w sposób legalny i zobowiązujemy się do poszanowania Państwa dóbr osobistych.