Temat szkolenia: Ochrona powierzchni ziemi, szkody w środowisku, ochrona wód

Grupa docelowa szkolenia:

  • Pracownicy zakładów przemysłowych branży ochrony środowiska,
  • przedstawiciele administracji samorządowej i rządowej,
  • przedstawiciele firm prowadzących działalność potencjalnie zagrażającą dla środowiska,
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność górniczą

Szczegóły szkolenia

Miejsce realizacji szkolenia:  Warszawa (centrum)

Sylwetka trenera: Marzena Sadowska

 Mgr z 38-letnim doświadczeniem w zakresie projektowania, nadzorowania i dokumentowania prac geologicznych (nr upr. IV-0313) oraz w ochronie środowiska (biegły z listy Ministra Ochrony Środowiska,1998 i Wojewody Pomorskiego, 2000). Ukończyła Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (1980), studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej w zakresie geoinżynierii (2012) i na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie w zakresie zielarstwa (2016). Jest współautorem ponad 100 ocen i raportów oddziaływania na środowisko istniejących i projektowanych inwestycji oraz 5 prognoz w ramach sooś. Posiada wieloletni staż w kierowaniu zakładem górniczym i uprawnienia w tym zakresie. Prowadziła badania zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego na terenach przemysłowych i sporządzała projekty rekultywacji/remediacji dla obiektów koncernów PKN ORLEN, Grupy Lotos, GATX, ZCh ZACHEM SA w Bydgoszczy oraz przedsiębiorstw górniczych. Jest współautorem ponad 30 due deligence spółek sektora wydobywczego, chemicznego, maszynowego i ciężkiego. W latach 2007 – 2016 pracowała jako główny specjalista ds hydrogeologii i rekultywacji w MULTICONSULT POLSKA sp. z o.o. Uczestniczyła w zespole świadczącym doradztwo na etapie projektowania Elektrowni konwencjonalnej 2000 MW w rejonie Gdańska dla Kulczyk Holding i projektowanej kopalni węgla kamiennego w Przeciszowie (KOPEX S.A.) Prowadziła nadzór geologiczny i geotechniczny w zespole nadzoru inwestorskiego na budowie zbiorników LNG w Świnoujściu. Obecnie prowadzi nadzór w zespole Inżyniera Kontraktu na budowie dróg ekspresowych. Od 2018 r. jest prezesem zarządu GeoProtect.pl sp. z o.o.


Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla urzędników administracji rządowej szczebla centralnego i wojewódzkiego, pracowników samorządu i pracowników służb ochrony środowiska w zakładach przemysłowych oraz przedsiębiorców. Zakres szkoleń obejmuj przepisy ochrony środowiska i ich stosowanie, w tym Prawo geologiczne i górnicze, Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, ustawa o szkodach w środowisku, ustawa ooś, obszary Natura2000.

 W cenę szkolenia wliczone są: Certyfikat ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe, serwis kawowy i obiad.

Cena szkolenia jest ceną netto. Należy doliczyć VAT 23%.

Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia:

1) Dla przedsiębiorców i pracowników. Dofinansowanie do 80 % kosztów szkolenia z PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Z projektu mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (w tym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą) z terenu całej Polski. Lista instytucji zajmujących się dofinansowaniem znajduje się pod adresem:http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

2) Dla pracowników. Dofinansowanie do 100% kosztów szkolenia z KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).
Pracodawca planujący skorzystać z środków KFS musi złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę Pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.Środki z KFS przyznane Pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. Szczegółowe informacje można uzyskać w powiatowych urzędach pracy.

3) Dla osób bezrobotnych (wszystkich). Dla osób 50 + (zatrudnionych lub bezrobotnych powyżej 50 roku życia). Dofinansowanie do 100% kosztów szkolenia z Urzędu Pracy.
Osoba bezrobotna lub 50 + może zarejestrować się w urzędzie pracy (zgodnym z miejscem zameldowania) i złożyć wniosek o sfinansowanie szkolenia w trybie indywidualnym. Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowych Urzędach Pracy.


Zapisz się na szkolenie

Wybrane szkolenie:

Ochrona powierzchni ziemi, szkody w środowisku, ochrona wód

  • Warszawa
  • 07-10-19
  • 600 zł

Dane uczestnika

Dane do faktury

Wymagane podanie podstawy prawnej zwolnienia

Oświadczenia

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem szkoleń

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.Klauzula informacujna RODO.

Wyrażam zgodę na kontakty marketingowe, z wykorzystaniem podanych danych kontaktowych.

Wyrażam zgodę na otrzymanie informacji o nowej ofercie szkoleń.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Informujemy o prawie do wycofania zgody w każdym momencie – wystarczy przesłać wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Do chwili odwołania zgody, przetwarzamy Państwa dane w sposób legalny i zobowiązujemy się do poszanowania Państwa dóbr osobistych.