Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach programu priorytetowego "Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska"

Termin od którego można składać wnioski: 22.07.2020 r. – 17.12.2021 r. lub do czasu wyczerpania alokacji.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

Jednostki samorządu terytorialnego realizujących zadania w zakresie retencji na obszarach wiejskich.

Za obszary wiejskiej zgodnie ze Strategią Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030 przyjętą w dniu 15.10.2019 r. przez Radę Ministrów uznaje się obszar kraju z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Dofinansowaniem zostaną objęte przedsięwzięcia polegające na:

Retencji korytowej lub przykorytowej na obszarach wiejskich.

Forma i intensywność dofinansowania:

Dotacja 70% kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie udzielane w formie dotacji.

Kwota alokacji dla dofinansowania – 50 mln złotych

 

Zapraszamy do współpracy z naszą firmą. Przygotujemy kompleksowo dokumentację potrzebną do ubiegania się o dofinansowanie.

Źródło: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/przeciwdzialanie-zagrozeniom-srodowiska/nabor-2020-2021--retencja-na-obszarach-wiejskich/