Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. od 23 stycznia 2016 r. ma rozpocząć funkcjonowanie Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zwana dalej (BDO).

BDO ma zastąpić papierowe składanie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Funkcjonowanie bazy ma ułatwić wykonywanie obowiązków sprawozdawczych poprzez elektroniczny dostęp do wszsytkich koniecznych formularzy sprawozdawczych poprzez konto indywidualnie przydzielane danemu podmiotowy

Z projektem rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) można się zapoznać pod poniższym linkiem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//515/12271454/12284396/12284397/dokument158746.pdf

Wejście w życie w/w rozporządzenia ma nastąpić z dniem 1 stycznia 2016 r.