11 marca 2015 r. prezydent Bronisław Komorowski złożył podpis pod ustawą. Ustawa dostosowuje polskie przepisy do standardów obowiązujących w innych wiodących krajach UE. Zmienia m.in. system wsparcia dla OZE z opartego o świadectwa pochodzenia na system aukcyjny. 

 Kiedy pod koniec lutego Sejm przyjął ostateczną wersję ustawy o OZE, odrzucając, wbrew rządowi i Platformie Obywatelskiej, poprawki Senatu dotyczące wsparcia dla mikroinstalacji i uchwalając ostatecznie wsparcie dla prosumentów w postaci systemu taryf gwarantowanych wpisanego do ustawy, pojawiły się obawy, że Bronisław Komorowski skieruje ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Tak się jednak nie stało. 11 marca 2015 r. prezydent złożył podpis pod ustawą.