Z dniem 31 grudnia w Dzienniku Ustaw zostały ogłoszone Rozporządzenia Ministra Środowiska w obszarze gospodarki odpadami.

Poniżej prezentujemy dla Państwa treść nowych Rozporządzeń:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (rozporządzenie zawiera nowe wzory karty przekazania odpadów KPO oraz karty ewidencji odpadu KEO)
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1973/1
Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1923/1
Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1974/1
Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.