Od 22 litopada 2014 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie w sprawie standardów emisyjnych  dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U.2014.1546).

Tym samym Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji zostało uchylone.

Z nowym Rozporządzeniem można się zapoznać pod poniższym linkiem.