1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie ustawa, która likwiduje bezpłatne torby plastikowe w sklepach (ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw).


Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, obowiązany będzie pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Maksymalna stawka opłaty recyklingowej wynosić będzie 1 zł za sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego.
Ministerstwo Środowiska w rozporządzeniu w sprawie stawki opłaty recyklingowej zakłada wprowadzenie stawki opłaty recyklingowej w wysokości 20 gr za sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Zaproponowana kwota jest pięciokrotnie niższa od maksymalnej stawki opłaty recyklingowej. Opłata w wysokości 20 groszy ma pozwolić na ograniczenie zużycia lekkich toreb na zakupy.

Czy to oznacza, że za wszystkie „foliówki” będzie pobierana opłata?

Opłata recyklingowa obejmie tzw. „lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego”. Są to torby o grubości do 50 mikrometrów – obecnie najczęściej wydawane w jednostkach handlowych przy kasie.


Z opłaty wyłączone będą jednak tzw. „ bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego” (czyli torby o grubości poniżej 15 mikrometrów) pod warunkiem, że będą używane wyłącznie ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem (warzywa, owoce, mięso itp.), gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.