27 czerwca 2016 roku Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Prace nad nową ustawą trwały wyjątkowo szybko - od pierwszego czytania w Sejmie nie minęły dwa miesiące. Nowa ustawa będzie obowiązywać już z dniem 1 lipca. 

 

Treść Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw -  link