10 czerwca 2016 roku większością głosów Sejm przyjął nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. W nowej ustawie znajdują się między innymi  zmiany dotyczące systemu aukcyjnego wsparcia OZE, oraz zmienione  przepisy dotyczące wytwarzania i wykorzystywania na własne potrzeby energii elektrycznej z OZE. 

Ustawa jest obecnie rozpatrywana w Senacie. 

 

Źródło: www.sejm.gov.pl