Zmiany w prawie

5 września 2014 roku wejdą w życie zmiany w ustawie prawo ochrony środowiska.

Wprowadzono nowe pojęcia takie jak historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, remediacja i samooczyszczanie. Oprócz wyjaśnienia czym jest substancja niebezpieczna wyszczególniono również substancje powodujące ryzyko.

Ministerstwo Gospodarki skierowało do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach.

Projekt rozporządzenia ma zastąpić dotychczasowo obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. 2013 poz. 38).

Zamów EkoUsługę

Rozpocznij

Pomoc Eksperta

Uzyskaj pomoc

Baza Wiedzy

Zobacz więcej