Zmiany w prawie

22 stycznia 2015 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, która to przesuwa termin obowiązywania decyzji w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów do 23 stycznia 2016 r.

Tym samym przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w zakresie zbierania czy odzysku odpadów mają jeszcze rok na uregulowanie sytuacji prawnej w zakresie ważności decyzji.

Treść ustawy zmieniającej do pobrania Dz. U. z 2015 r. poz. 122.

Z dniem 31 grudnia w Dzienniku Ustaw zostały ogłoszone Rozporządzenia Ministra Środowiska w obszarze gospodarki odpadami.

Poniżej prezentujemy dla Państwa treść nowych Rozporządzeń:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (rozporządzenie zawiera nowe wzory karty przekazania odpadów KPO oraz karty ewidencji odpadu KEO)
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1973/1
Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1923/1
Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1974/1
Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

W dniu 15 listopada 2014 r. weszły w życie nowelizacje rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przestawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Wprowadzają one odpowiednio:

  • nowe wzory formularzy informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (2 odrębne formularze) oraz
  • nowy wzór zaświadczenia o pomocy de minimis

Od 22 litopada 2014 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie w sprawie standardów emisyjnych  dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U.2014.1546).

Tym samym Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji zostało uchylone.

Z nowym Rozporządzeniem można się zapoznać pod poniższym linkiem.

Zamów EkoUsługę

Rozpocznij

Pomoc Eksperta

Uzyskaj pomoc

Baza Wiedzy

Zobacz więcej