Przypominamy, iż do 31 marca należy złożyć sprawozdanie w zakresie korzystania ze środowiska za poprzedni rok kalendarzowy.

W tym samym terminie należy wnieść opłatę ustaloną według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce, jeśli wyliczona opłata za dany rodzaj korzystania ze środowiska przekroczyła 800 zł. 

Zapraszamy do skorzystania z usług ekspertów firmy EkoExpert

Dane kontaktowe