Od 25 maja 2018 roku wszystkie kraje członkowskie UE stosują RODO. Jest to konkretny zestaw obowiązków wynikających z Rozporządzenia.

Właśnie mija trzy i pół roku od tej daty, a wielu przedsiębiorców wciąż nie posiada niezbędnego minimum. Dodatkowo, 2019 rok przyniósł zmiany w polskich aktach prawnych, jak choćby Kodeks Pracy czy Ustawa o ZFŚS, które nakładają dodatkowe obowiązki w obszarze ochrony danych.

Jak sprawdzić, jakie procedury i dokumenty są niezbędne? Przygotowaliśmy proste narzędzie umożliwiające samodzielną weryfikację, czy Twoja organizacja wdrożyła wszystkie obowiązki wynikające z RODO

 

Rodo ankieta