Przypominamy, iż 17 grudnia 2021 roku mija termin, do którego unijny ustawodawca nakazał dostosowanie krajów członkowskich do wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 27 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (popularnie zwanej dyrektywą o ochronie sygnalistów). 

Przedsiębiorcy i podmioty publiczne zostały zobligowane do podjęcia konkretnych działań:

  1. Należy wyznaczyć komórkę zajmującą się przyjmowaniem zgłoszeń od sygnalistów
  2. Należy zorganizować proces zgłaszania naruszeń, który gwarantuje osobom zgłaszającym poufność i ochronę ich tożsamości
  3. Należy dostosować wewnętrzne procedury do wymogów Dyrektywy, a w przypadku braku odpowiednich regulacji – ich stworzenie 
  4. Należy zapewnić sprawne funkcjonowanie procesu zgłaszania naruszeń oraz skutecznie zapoznać pracowników z nowym prawem, z uwzględnieniem ich praw – w tym prawa do poufności i ochrony tożsamości

Procedowany aktualnie projekt polskiej Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa nakłada poważne sankcje za niedopełnienie któregokolwiek z obowiązków, włącznie z karą więzienia. 

Kompleksowe wdrożenie wytycznych Dyrektywy jest czasochłonne, pracochłonne i wymaga szczegółowej znajomości przepisów, dlatego większość podmiotów korzysta w tym zakresie z usług wyspecjalizowanych ośrodków zajmujących się zarządzaniem zgodnością. Zapraszamy do kontaktu!