Z dniem 1 lipca 2021 r. wszedł w życie nowy obowiązek, nakładający zobowiązanie do zarejestrowania wszystkich istniejących w budynkach źródeł ciepła. Deklarację o źródłach spalania paliw oraz źródłach energii elektrycznej wykorzystywanej w celu ogrzewania budynków należy zgłosić do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych.

Właściciel lub zarządca budynku/lokalu ma 12 miesięcy na złożenie informacji o źródłach ciepła, jeżeli istniały one przed dniem 1 lipca 2021 r. Natomiast nowe instalacje, założone po 1 lipca powinny być zgłoszone w ciągu 14 dni. Zgodnie z art. 27 g ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 554 ze zm.) obowiązek złożenia deklaracji nie dotyczy najemców, jedynie właścicieli lub zarządców budynków/lokali, a za brak złożenia formularza przewidziana jest kara grzywny.

Deklarację można złożyć elektronicznie przez portal ZONE: https://zone.gunb.gov.pl/, logując się przez Profil Zaufany lub w formie papierowej do właściwego urzędu gminy.
Korzystając z deklaracji elektronicznej pierwszym krokiem jest dodanie budynku poprzez wybranie odpowiednich danych adresowych (województwo, gminę, miejscowość, ulicę itp.). Następnie wybierany jest rodzaj formularza zróżnicowany na budynki i lokale mieszkalne lub niemieszkalne.

Deklaracja budynków/lokali mieszkalnych wymaga udzielenia informacji o rodzaju źródła ciepła, klasy kotłów i rodzaju paliwa (w przypadku paliw stałych) oraz danych kontaktowych osoby uzupełniającej formularz. Natomiast deklaracja dla budynków/ lokali niemieszkalnych zawiera informacje uzupełniające o m.in. łącznej mocy źródeł, dodatkowej funkcji źródła ciepła oraz rodzaju budynku (np. biurowy, przemysłowy).