Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach programu priorytetowego "Racjonalna gospodarka odpadami" Część 1 Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów.

Termin od którego można składać wnioski: 24.08.2020 r. – 30.06.2022 r. lub do czasu wyczerpania alokacji.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

 1. Dla zadań polegających na budowie lub modernizacji stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.
 2. Dla zadań polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych: posiadające osobowość prawną organizacje non profit posiadające status organizacji pożytku publicznego pełniące funkcje "banków żywności",
 3. Dla zadań polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z magazynowaniem, oraz późniejszym unieszkodliwianiem tusz dzików w obszarze objętym restrykcjami ASF: Polski Związek Łowiecki, Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe".

Dofinansowaniem zostaną objęte przedsięwzięcia polegające na:

1. Budowie lub modernizacji stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Rozwój systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

 • zakup pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscu powstania,
 • budowa lub modernizacja stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • tworzenie lokalnych punktów selektywnego zbierania - gniazda pojemników,
 • budowa systemów podziemnego gromadzenia odpadów lub pneumatycznego transportu odpadów komunalnych,
 • zakup kompostowników przydomowych,
 • zakup automatów do selektywnego zbierania odpadów komunalnych opakowaniowych oraz opakowań wielokrotnego użytku,
 • zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych selektywnie zebranych,
 • zakup specjalistycznych środków transportu odpadów komunalnych selektywnie zebranych,
 • zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego do obsługi systemu selektywnego zbierania oraz przeprowadzenie dedykowanych kadrze szkoleń informatycznych

3. Rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych.

4. Rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z magazynowaniem, oraz późniejszym unieszkodliwianiem tusz dzików w obszarze objętym restrykcjami ASF.

Forma i intensywność dofinansowania:

Dofinansowanie w formie dotacji:

Do 80% kosztów kwalifikowalnych dla przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych,

Do 100% kosztów kwalifikowalnych dla przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z magazynowaniem, oraz późniejszym unieszkodliwianiem tusz dzików w obszarze objętym restrykcjami ASF.

Do 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsięwzięć.

Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Zapraszamy do współpracy z naszą firmą. Przygotujemy kompleksowo dokumentację potrzebną do ubiegania się o dofinansowanie.

Źródło: http://nfosigw.gov.pl/