29 czerwca 2020 r. uruchomiono w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) moduł sprawozdawczy: Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospdoarowaniu nimi. Termin składania sprawozdań za 2019 rok został przesunięty do 31 października 2020 r. z wyjątkiem prowadzących stację demontażu pojazdów oraz prowadzących strzępiarkę, którzy powinni złożyć sprawozdanie w terminie do 11 września 2020 r.


Do 11 września 2020 r. przesunięty został również termin składania rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi ( dotyczy m.in. wprowadzających na rynek krajowy produktów w opakowanych, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory itd.).

Źródło: www.bdo.mos.gov.pl