Zapraszamy na bezpłatne seminarium „RODO w kontekście prawa UE” organizowane  przez Ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.  Seminarium odbędzie się 19 listopada 2019 r. (wtorek), o godz. 8:30 w Białymstoku w Hotelu Branickim, ul. Zamenhofa 25. Seminarium poprowadzi nasz ekspert wiodący ds. ochrony  danych osobowych - Piotr Czubaty.  

Piotr Czubaty 150x150

Piotr CZUBATY – Audytor, Inspektor Ochrony Danych, ekspert w obszarze bezpieczeństwa informacji oraz wieloletni pracownik w komórce kontroli wewnętrznej.  Praktyk, wdrażający i stosujący procedury związane z obszarem bezpieczeństwa danych. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, uczestnik spotkań w ramach konsultacji związanych z wdrożeniem RODO oraz licznych szkoleń organizowanych przez UODO. Certyfikowany audytor wewnętrzny ZSBI wg normy ISO/IEC 27001. Zaangażowany w promowanie wiedzy i odpowiedzialności za dane osobowe. Trener i wykładowca z pasją.
Jako wsparcie merytoryczne i głos doradczy, związany m.in. z Sądem Okręgowym  w Białymstoku, 18 Białostockim Pułkiem Rozpoznawczym, Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz licznymi podmiotami z sektora prywatnego. Od 25 maja 2018 r., Inspektor Ochrony Danych w podlaskich jednostkach samorządowych. Ekspert wiodący ds. ochrony danych w EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o. o.

Zapraszamy do rejestracji na seminarium za pomocą formularza rejestracyjnego on-line ze strony Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. Link https://pfrr.pl/seminarium-rodo-w-kontekscie-prawa-ue-bialystok/