Szanowni Państwo, informujemy iż jako firma wpisana do Bazy Usług Rozwojowych mamy w naszej ofercie szkolenia, na które można uzyskać dofinansowanie.  

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłosił  nabór Nr PSFWP 1/2019 na dofinansowanie usług rozwojowych.  Wystarczy złożyć  Formularz zgłoszeniowy uczestnika instytucjonalnego wraz z wymaganymi załącznikami do WUP w Białymstoku w dniach od 12 do 18 marca lub do wyczerpania alokacji ( KTO PIERWSZY TEN LEPSZY- ostatni nabór zakończył sie po 1 dniu)
Dofinansowanie dotyczy mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców, posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa podlaskiego oraz ich pracowników.

Możliwe poziomy dofinansowania:

• dla pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika projektu (pracownika): do 5 000 PLN

• na przedsiębiorstwo do 25 000 PLN

 Maksymalny poziom dofinansowania - 80% mogą otrzymać między innymi:

- pracownicy w wieku 50 lat lub więcej;

- pracownicy o niskich kwalifikacjach;

- pracownicy z niepełnosprawnościami;

- przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu;

- przedsiębiorca, który funkcjonuje w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje województawa podlaskiego ( to m.in. Przemysł rolno spożywczy i sektory powiązane łańcuchem wartości, Przemysł metalowo-maszynowy,      szkutniczy i sektory powiązane łańcuchem wartości, Sektor medyczny, nauki o życiu i sektory powiązane łańcuchem wartości,Ekoinnowacje, nauki o środowisku i sektory powiązane łańcuchem wartości),      

- przedsiębiorstwa z  miast średnich oraz tracacych funkcje społeczno-gospodarcze:  z  Augustowa, Bielska Podlaskiego, Grajewa, Hajnówki, Łomży, Sokółki i Suwałk)

Poniżej link do naboru oraz oferta naszych szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych.

http://wupbialystok.praca.gov  w zakładce PSF 

Baza Usług Rozwojowych EkoExpert