Program Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW) to instrument wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego 5 województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Jego środki to 2 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przeznaczone są tworzenie innowacyjnych produktów lub usług, powstanie i rozwój startupów, międzynarodową działalność małych i średnich przedsiębiorstw, jak też inwestycje w komunikację miejską, drogi i kolej.

Dowiedz się więcej o Programie z publikacji Polska Wschodnia na start! Do pobrania ze strony internetowej PARP – Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości link - tutaj