Ministerstwo Środowiska przygotowuje się do wdrożenia pakietu Gospodarka o Obiegu Zamkniętym ( Circular Economy Package - CEP), który opracowuje Komisja Europejska.

Główne założenia pakietu to wzrost poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych do roku 2030 do 75% i 65 % komunalnych oraz zmniejszenie składowania odpadów do 10% do 2030 r.

W pakiecie znajdują się również takie cele jak: ograniczenie odpadów spożywczych o połowę do 2030, działania zwiększające efektywność energetyczną oraz wtórne wykorzystanie wody. Są też zachęty gospodarcze dla producentów, aby wprowadzali bardziej ekologiczne produkty na rynek oraz system wsparcia odzysku i recyklingu (np. opakowań, baterii, sprzętu elektronicznego i elektrycznego).

Jak informuje Ministerstwo Środowiska na swojej stronie internetowej 14 kwietnia miało miejsce spotkanie podsekretarza MŚ Sławomira Mazurka z przedstawicielami organizacji przedsiębiorców i administracji rządowej. Spotkanie dotyczyło tematu gospodarki o obiegu zamkniętym.

„Przywiązujemy ogromną wagę do wyzwań gospodarki o obiegu zamkniętym. Uważamy, że jest to szansa, którą należy wykorzystać, opierając się na polskiej specyfice i doświadczeniach. Aktywnie włączamy się w dyskusję na szczeblu Unii Europejskiej i stąd konferencja pt. „Gospodarka o obiegu zamkniętym szansą na zrównoważony rozwój terenów niezurbanizowanych”, która odbędzie się w Tucznie w dniach 9-10 maja. W tej dyskusji pragniemy wykorzystać także wyniki konsultacji z organizacjami przedsiębiorców.” - powiedział wiceminister Sławomir Mrożek.

Szacuje się, iż wprowadzenie gospodarki o obiegu zamkniętym może znacząco wpłynąć na wzrost gospodarczy kraju, stworzyć nowe inwestycje i miejsca pracy. Poprawi również stan środowiska zmniejszając emisję gazów cieplarnianych oraz przeciwdziałając zmianom klimatu Na realizację zadań z pakietu przewidziane są fundusze europejskie z programu „Horyzont 2020” oraz fundusze strukturalne na gospodarowanie odpadami.

Źródło:www.mos.gov.pl, www.ec.europa.eu