Miasto Białystok, a także 4 inne miasta ze wschodniej Polski mają szansę na poprawę infrastruktury transportowej.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów do Działania 2.2 Infrastruktura drogowa w ramach II Osi priorytetowej: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW) 2014-2020.
Ponad 1 mld złotych przeznaczony jest na dofinansowanie m.in: budowy lub przebudowy dróg krajowych lub wojewódzkich w obrębie miast: Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów. Więcej szczegółów na stronie PARP http://popw.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-do-poddzialania-2-2-popw-w-2015-roku-2