Aktualności

Przypominamy przedsiębiorcom o obowiązku raportowania o emisjach gazów cieplarnianych do bazy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania emisjami (KOBiZE), który upływa 28 lutego 2015 r.

Zapraszamy do odwiedzania naszego działu "BAZA WIEDZY", gdzie znajdują się przydatne i ciekawe informacje na temat przepisów prawa ochrony środowiska, w tym m.in. interpretacje Ministerstwa Środowiska, porady dla przedsiębiorców w zakresie prowadzonej działalności, terminarz ważnych dat składania sprawozdań środowiskowych.

W zakładce ŚRODOWISKO --> DO POBRANIA zamieszczone zostało Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014.

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi stawkami opłat.

Jednocześnie przypominamy, iż termin składania sprawozdań w zakresie korzystania ze środowiska za rok 2014 upływa 31 marca 2015 r.

Przypominamy, iż każdy podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany do składania, bez wezwania, do właściwego urzędu marszałkowskiego rocznych sprawozdań za korzystanie ze środowiska oraz do naliczenia, we własnym zakresie, wysokości należnej opłaty za korzystanie ze środowiska. Sprawozdania należy składać do 31 marca danego roku po upływie każdego rocznego okresu sprawozdawczego.

Zamów EkoUsługę

Rozpocznij

Pomoc Eksperta

Uzyskaj pomoc

Baza Wiedzy

Zobacz więcej