Należy przeanalizować, w wyniku jakich czynności/usług dochodzi do wytwarzania odpadów i czy będą to odpady instalacyjne.

W przypadku wytwarzania odpadów poza instalacją, podmiot nie jest zobowiązany do uzyskania decyzji na wytwarzanie odpadów, gdyż decyzja taka może być wydana tylko i wyłącznie związku z eksploatacją instalacji.

Zgodnie z art. 180 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydaje się tylko i wyłącznie w związku z eksploatacją instalacji.