Stanowisko MŚ z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie odpadów zawierających azbest:
http://www.mos.gov.pl/g2/big/2014_03/d7096027fb682cc554560b75a0b4d7b3.pdf