Od  1  stycznia  2017 r. podmioty korzystające ze środowiska nie  przedkładają wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a POŚ w przypadku, gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 POŚ nie przekracza 100 zł.

Zaleca się, aby w takim przypadku do właściwego urzędu marszałkowskiego złożyć odpowiednie OŚWIADCZENIE o naliczoniu opłaty_do_100_zł.