Baterie i akumulatory

Baza Danych o Odpadach 

  • Od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów odbywa się wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO. Przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia wniosku o wpis przed rozpoczęciem działalności. W przypadku prowadzenia działalności bez wpisu do Rejestru-BDO należy niezwłocznie złożyć wniosek rejestracyjny.
  • Wniosek rejestrowy można złożyć w systemie elektronicznie poprzez stronę www.rejestr-bdo.mos.gov.pl
  • Więcej informacji pod adresem: www.bdo.mos.gov.pl

Odpady i opakowania 

Stacja demontażu pojazdów

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - Wprowadzający

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- Zbierający

Korzystanie ze środowiska

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska

 za rok 2014

doc Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na 2014 rok (M.P z 2013 r. poz. 729).

za rok 2015

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na 2015 rok (M.P. z 2014 r., poz. 790

rok 2016

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016 (Dz.U. z 2015, poz.1875)

za rok 2017

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017

za rok 2018

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018

za rok 2019

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019