Szkolenia dofinansowane z UE

Zapraszamy na szkolenia  dla mikro, średnich i dużych przedsiębiorstw, które otrzymały dofinansowanie  na usługi rozwojowe w ramach RPO województwa podlaskiego na lata 2014-2020. Tematy szkoleń oraz usług doradczych:

 • Opłaty za korzystanie ze środowiska 
 • Opłata produktowa - sprawozdawczość za rok 2016
 • Audyt środowiskowy w przedsiębiorstwie
 • Audyt energetyczny w przedsiębiorstwie
 • Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie 
 • Finanse dla niefinansistów - zasady tworzenia sprawozdań finansowych
 • Studium wykonalności projektów dofinansowanych z UE

Nasze nowości szkoleniowe:

 • Budowanie zespołu - 2 dniowe szkolenie.
 • Przywództwo - warsztaty szkoleniowe
 • Język niemiecki w budownictwie
 • Język niemiecki w opiece medycznej.
 • Zarządzanie i finansowanie infrastruktury sportowej.
 • W słowach i między słowami - o sztuce skutecznej komunikacji
 • inne, w zależności od potrzeb klienta.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółowa ofertą  w Bazie Usług Rozwojowych  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=5587