SZKOLENIA

Szkolenia dofinansowane z UE

Zapraszamy na szkolenia  dla mikro, średnich i dużych przedsiębiorstw, które otrzymały dofinansowanie  na usługi rozwojowe w ramach RPO województwa podlaskiego na lata 2014-2020. Tematy szkoleń oraz usług doradczych:

  • Opłaty za korzystanie ze środowiska 
  • Opłata produktowa - sprawozdawczość za rok 2016
  • Audyt środowiskowy w przedsiębiorstwie
  • Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie 
  • Finanse dla niefinansistów - zasady tworzenia sprawozdań finansowych
  • Studium wykonalności projektów dofinansowanych z UE

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą  w Bazie Usług Rozwojowych  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=68832

Do góry