SZKOLENIA

Szkolenia dofinansowane z UE

Zapraszamy na szkolenia  dla mikro, średnich i dużych przedsiębiorstw, które otrzymały dofinansowanie  na usługi rozwojowe w ramach RPO województwa podlaskiego na lata 2014-2020. Tematy szkoleń oraz usług doradczych:

  • Opłaty za korzystanie ze środowiska; 
  • Opłata produktowa - sprawozdawczość za 2018 rok;
  • Audyt środowiskowy w przedsiębiorstwie;
  • Audyt energetyczny w przedsiębiorstwie;
  • Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie; 
  • Finanse dla niefinansistów - zasady tworzenia sprawozdań finansowych;
  • Studium wykonalności projektów dofinansowanych z UE.
  • inne, w zależności od potrzeb klienta.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółowa ofertą  w Bazie Usług Rozwojowych  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=5587

Do góry