SZKOLENIA

Oferta

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. specjalizuje się w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń głównie o tematyce środowiskowej. Idąc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów wciąż rozszerzamy naszą ofertę szkoleniową o nowe tematy. Pozwala nam na to współpraca ze sprawdzonymi wykładowcami, trenerami biznesu, dyplomowanymi coachami. 

Posiadamy wpis na listę firm szkoleniowych prowadzoną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku pod numerem 2.20/00003/2008. Jesteśmy również zarejestrowanym podmiotem świadczącym usługi rozwojowe  przy PARP (Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości). Jesteśmy wpisani do Bazy Usług Rozwojowych - internetowej bazy zawierającej oferty szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwa, e-learningu. Na nasze szkolenia można pozyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji w zakładce - Szkolenia dofinansowane z UE. Posiadamy wdrożony system zarządzania jakością zgodną z normą ISO 9001 w zakresie świadczenia usług szkoleniowych i doradczych

Zakres tematyczny szkoleń:

▪ energia odnawialna i efektywność energetyczna,
▪ gospodarka odpadami,
▪ obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska,
▪ prawidłowa sprawozdawczość,
▪ opłata produktowa,
▪ procedury oceny oddziaływania na środowisko,
▪ opłaty za korzystanie ze środowiska
▪ audyt środowiskowy w przedsiębiorstwie
▪ biznes plan w projektach unijnych - warsztaty

  • oraz  inne, w zależności od potrzeb klienta.

Mamy nadzieję, że znajdą Państwo w naszej wciąż rozszerzanej ofercie odpowiednie dla siebie szkolenie, które pozwoli na podniesienie wiedzy,  kompetencji i umiejętności. 

Do góry