Biznes i fundusze

Pozyskiwanie funduszy

 

  • Doradztwo, opracowywanie informacji „pod klucz” o potencjalnych źródłach finansowania inwestycji
  • Wykonanie analizy oraz  opracowywanie niezbędnej dokumentacji (studia wykonalności, biznesplany, wnioski aplikacyjne, inne) na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne
  • koordynacja realizacji projektu (przygotowanie dokumentów rozliczeniowych, wniosków o płatność, harmonogramów rzeczowo-finansowych, opracowanie sprawozdań z realizacji projektu)

 

Do góry