EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze

Dotacje unijne dla przedsiębiorstw w latach 2014 - 2020

Zapraszamy do zapoznania się z głównymi założeniami dotacyjnymi dla przedsiębiorstw na lata 2014-2020 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.


Dotacje unijne na lata 2014 – 2020 - podział

  podział

budzet


 

Dotacje unijne na lata 2014 – 2020 - główne założenia

  • wzrost środków zarządzanych na poziomie regionalnym. Będzie to niemal 60 % alokacji, czyli o ok. 20 % więcej niż obecnie.
  • szersze zastosowanie instrumentów finansowych (np. pożyczki, poręczenia).
  • wzrost wydatków na innowacyjność gospodarki oraz na cele związane z gospodarką niskoemisyjną.
  • fundusze bardziej skoncentrowane tematycznie (inwestowanie w dziedziny ważne z punktu widzenia rozwoju kraju).
  • fundusze „szyte na miarę” dla konkretnych obszarów.

 


 

Do góry